Skip to content

Vertrouwenspersoon

Medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag of integriteitskwesties kunnen bij een vertrouwenspersoon hun verhaal kwijt. Een vertrouwenspersoon luistert naar hun verhaal en denkt mee over de mogelijk te nemen stappen.

Bij ongewenst gedrag gaat het vaak om agressie of geweld, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of racisme. Bij integriteitskwesties gaat het om misstanden in de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal, fraude of opzettelijke privacy schendingen.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Nadat het verhaal en de emoties alle benodigde ruimte hebben gekregen, maakt de vertrouwenspersoon – op het moment dat het de melder past – de overstap naar: hoe nu verder met de situatie? Wat zijn belangrijke criteria voor de melder? Wat is het scala van keuzemogelijkheden?
Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende keuzes? Op deze manier wordt de melder geholpen de keuze te maken die het beste past. Bij het maken van die keuze kennen we de informele weg en de formele weg.

De informele weg kent de volgende mogelijkheden:

  • de melder lost het zelf op
  • de melder en de dader lossen het samen op
  • de leidinggevende en de melder lossen het samen op
  • de melder en de dader lossen het op met behulp van conflictbemiddeling

De formele route ziet er als volgt uit:

  • De melder en de dader lossen het op met mediation
  • De melder dient een klacht in bij de klachtencommissie en/of doet aangifte.

De vertrouwenspersoon begeleidt de melder tijdens het hele proces bij de stappen die de melder zet.
Hij neemt de regie niet over, de melder kiest de stappen, de melder voert het woord, hij staat naast de melder.

Protocol ongewenst gedrag

Wanneer uw organisatie nog geen protocol ongewenst gedrag heeft kan Werkcontact u bijstaan bij het opstellen hiervan. Ook het geven van voorlichting aan uw medewerkers over ongewenste omgangsvormen behoort tot de mogelijkheden.

Positie van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon staat naast de melder. Hij neemt het probleem niet over. Hij biedt vertrouwelijkheid en bescherming en begeleidt de melder met de mogelijk te nemen stappen. De ‘core business’ van de vertrouwenspersoon is naast de melder staan zodat deze gezien en erkend wordt. De vertrouwenspersoon is er om de melder weer in zijn of haar kracht te zetten.

Doorbreken vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon kan de vertrouwelijkheid alleen doorbreken als er sprake is van ernstige strafbare feiten (bijvoorbeeld aanranding, verkrachting of misstanden die het maatschappelijk belang schaden), waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. Het is dus vertrouwelijkheid ‘tenzij’. Het is dus belangrijk dat vertrouwenspersoon altijd deze vrije gewetensruimte bij aanvang van het gesprek met de melder aangeeft.

Nazorg

Nazorg betekent dat de vertrouwenspersoon na de afronding van de situatie, na verloop van tijd nog eens aan de melder vraagt: hoe gaat het nu? Het kan zijn dat het ogenschijnlijk goed lijkt te zijn afgerond maar dat het ongewenste gedrag toch onderhuids verder gaat of dat melder andere nadelige gevolgen ondervindt. Een melder zich doorgaans zeer erkend door de vraag: Hoe gaat het nu?

Vertrouwenspersoon OVAL Erkend Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon coach