Skip to content

Protocollen

Wanneer uw organisatie nog geen protocol ongewenst gedrag heeft kan de vertrouwenspersoon van Werkcontact u adviseren bij het opstellen van een protocol. Daarnaast is het mogelijk om voorlichting te geven over de rol van de vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen of integriteitschendingen en ongewenst gedrag in het algemeen.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over de inzet van een vertrouwenspersoon?
Neem dan contact met ons op.