Skip to content

Psychosociale arbeidsbelasting

Het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) valt onder de de Arbowet en is in artikel 1 van de arbeidsomstandighedenwet gedefinieerd  als de factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken.

In de wet worden de volgende onderdelen als PSA genoemd:

  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Direct of indirect onderscheid, ook wel discriminatie genoemd
  • Werkdruk

Andere oorzaken die als oorzaken van PSA kunnen worden aangewezen zijn privéproblemen, rouwverwerking of mantelzorg.

PSA wordt als een arbeidsrisico gedefinieerd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever wordt primair verantwoordelijk gesteld voor het voorkomen hiervan.

De essentie van de Arbowet is verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag als dat door een ander als grensoverschrijdend wordt ervaren en tot gevolg heeft dat hij zich niet langer veilig voelt.