Skip to content

Onafhankelijk Vertrouwenspersoon

Meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben op hun werk wel eens te maken met ongewenste omgangsvormen zoals pestgedrag, agressie, seksuele intimidatie of discriminatie. De meeste organisaties willen ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties zoveel mogelijk voorkomen en beperken. Een veilige en integere werkplek draagt immers bij aan het welzijn van medewerkers, hun motivatie, een verhoogde arbeidsproductiviteit, een goed imago en een effectieve samenwerking. Een veilige werkplek voorkomt ook stress en beschadiging van medewerkers of de organisatie.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan reputatieschade.

Een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken van de gevolgen van ongewenste omgangsvormen. Bij een vertrouwenspersoon kunnen medewerker die te maken hebben met ongewenst gedrag in vertrouwen en in een veilige omgeving hun verhaal kwijt. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon leidt aantoonbaar tot minder ziekteverzuim, een prettigere werksfeer en een hogere arbeidsproductiviteit.

Redenen genoeg dus voor werkgevers om hier samen met Werkcontact werk van te maken. Op deze website leest u meer over de vertrouwenspersoon in het algemeen en wat Werkcontact voor uw organisatie kan betekenen.   

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Wanneer een werknemer slachtoffer is geworden van ongewenste omgangsvormen en de werkgever heeft niets gedaan om dat te voorkomen of te beperken, dan kan de medewerker de werkgever aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen.
Twee  artikelen uit het Burgerlijk wetboek (BW) spelen dan een rol. Lees meer >>

Protocol vertrouwenspersoon

Een protocol vertrouwensprotocol bepaalt de taken en de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon.
In het protocol zijn regels en procedures opgenomen die de vertrouwenspersoon hanteert bij vertrouwelijke meldingen van personen die een beroep op hem/haar doen. Dat kan gaan om ongewenste omgangsvormen en/of integriteitschendingen. Lees meer >>

LVV Erkend

Joep Herni is vanuit Werkcontact als vertrouwenspersoon en adviseur beschikbaar voor organisaties. Hij is gecertificeerd conform de door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) opgestelde eisen.
Ook adviseert hij werkgevers bij de ontwikkeling en implementatie van het protocol vertrouwenspersoon, de gedragscode, de klachtenprocedure en het protocol ongewenste omgangsvormen.  Lees meer >>