Skip to content

Kan de vertrouwenspersoon elk probleem oplossen?

Nee, de vertrouwenspersoon kan niet alles oplossen. Hij is geen hulpverlener, hij biedt eerste opvang, staat naast de melder, helpt de melder eigen keuzes te maken en begeleidt het proces. Om een vergelijking te trekken met de medische wereld: als er iets ernstigs aan de hand is, dan is hij niet de chirurg die opereert, maar de E.H.B.O.-er. Hij is er voor die ongewenste hand op de schouder van de collega, hij gaat niet over een nare eerdere ervaring of pijnlijk verleden dat hierdoor weer naar boven komt bij de melder.

De vertrouwenspersoon  benoemt dat die hand van die collega ook een pijnlijke ervaring uit het verleden in alle heftigheid naar boven heeft gebracht.
Hij bespreekt desgewenst met de melder of het zinvol is om hier aandacht aan te geven.

‚ěú