Skip to content

Protocol vertrouwenspersoon

Een protocol vertrouwensprotocol bepaalt de taken en de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. In het protocol zijn regels en procedures opgenomen die de vertrouwenspersoon hanteert bij vertrouwelijke meldingen van personen die een beroep op hem/haar doen. Dat kan gaan om ongewenste omgangsvormen en/of integriteitschendingen.

Werkcontact adviseert werkgevers bij de ontwikkeling en implementatie van het protocol vertrouwenspersoon, de gedragscode, de klachtenprocedure en het protocol ongewenste omgangsvormen.